Wiskundige functies

Er zijn vele verschillende soorten wiskundige functies. Elke functie heeft zijn eigen karakteristieke eigenschappen en eigen grafiekvorm.

Deze pagina geeft bij veel verschillende functies de eigenschappen en de grafiekvorm.

Lineaire functie

Standaardvorm: f(x)=ax+b. Kenmerkend is de rechte lijn in de grafiek.

Functie f(x) = 3x+2

Kwadratische functie

Standaardvorm: $$y=ax^2+bx+c$$. De parabool is snel herkenbaar.

 

Functie: 2x^2+3x+1

Machtsfunctie

Standaardvorm: $$f(x) = x^n$$

Je ziet dat het linkerbeen van de parabool bij een even-macht horizontaal gespiegeld is en bij een oneven-macht zowel horizontaal als verticaal.

Functie: f(x)=x^2
Functie: f(x)=x^3
Functie: f(x) = x^4
Functie: f(x) = x^5

Wortel functie

Kenmerkend aan de grafiek van de wortelfunctie is dat hij niet onder de 0 komt. En dat is logisch, want elk getal dat je door zichzelf deelt is groter of gelijk aan 0!

Functie: f(x)=sqrt(x)

Reciprocal functie

Standaardvorm:

Functie: y=x^(-1)

Rationale functie

Standaardvorm:

Functie: y=1/x

Exponentiële functie

Standaardvorm:

Functie: y=2^x

Logaritmische functie

Standaardvorm:

Functie: y=log(x)

 

 

 

 

 

 

 

 

grafieken gegenereerd op: http://fooplot.com/

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *