blog

Javascript closures

Posted on

Closures in JavaScript zijn functies met ‘vrije variabelen’. De functie onthoud zijn omgeving waarin hij gemaakt is. Je kunt een closure gebruiken om dynamische functies te maken. Wat voorbeelden zullen helpen om het geheel te begrijpen. In onderstaand voorbeeld maken we een functie welke machten uitrekent. De functie ‘powers’ geeft een functie terug. Alle instanties […]

0 Shares
blog

PHPStorm – connect to MySQL database

Posted on

It can be a bit painful to get the database connection started from your PHPStorm IDE to your MySQL database. As a quick hint, this is where it went wrong with mine: MySQL wasn’t listening for incoming connections on the network (change directive bind-address to 0.0.0.0 in /etc/mysql/my.cnf and restart MySQL) My database user was only […]

0 Shares
blog

Install PHP Code Sniffer (phpcs)

Posted on

PHP CodeSniffer, aka phpcs, helps you in detecting violations in your PHP code. Violations can be: opening curly brackets in the wrong place (on a new line, or vice versa) indentation use of upper- or lowercase variable/function/method/class names missing phpdoc blocks for files, classes or functions your own coding standards etc. Before installing PHP CodeSniffer […]

0 Shares
blog

PHPStorm – use PHP CodeSniffer

Posted on

Use PHP Code Sniffer to detect violations to coding standards in your PHP files. To use PHP Code Sniffer in PHPStorm, open the Settings and go to PHP -> Code Sniffer In the field ‘PHP Code Sniffer (phpcs) path:’ fill in the path where the binary resides. Most of the times this is ‘/usr/bin/phpcs’. If […]

0 Shares
blog

Lineaire DifferentiaalVergelijking (DV)

Posted on

Oplossingsmethode De oplossingsmethode van de integrerende factor voor een differentiaalvergelijking van de gedaante (\({\bf y'(x)+p(x)\ast y(x)=q(x)}\)) bestaat uit het volgende: bepaal de primitieve \(P(x)\) van \(p(x)\) en integrerende factor \(e^{P(x)}\) vermenigvuldig beide leden met \(e^{P(x)}\) het linkerlid van de DV schrijven als de afgeleide van het product \(y(x) * e^{P(x)}\) Vervolgens beide leden van de […]

0 Shares
blog

Clock signaal toevoegen in VHDL

Posted on

Een clocksignaal voeg je toe in je testbench. [crayon lang=”VHDL”] ARCHITECTURE … OF … IS SIGNAL clock : std_ulogic := ‘0’; … BEGIN … clock <= not clock after 5ns; END …; [/crayon] Het signaal van de clock, op het moment dat deze gedeclareerd wordt, heeft standaarde de waarde U. Om dit te voorkomen wordt […]

0 Shares
blog

xCode for Max OS X

Posted on

Just the other day I wanted to compile some application from source on my Mac OS X 10.6. Unfortunately, there was no ‘make’ or ‘gcc’ found on my machine. Searching the net, I found that I had to install xCode, which contains all the developer tools one need to start developing on your mac. To […]

0 Shares